พญ.อรวรรยา ยิ้มละมัย (โรงพยาบาลจุฬารัตน์ 3 อินเตอร์)

 หน้าแรก
» ค้นหาแพทย์ » พญ.อรวรรยา ยิ้มละมัย (โรงพยาบาลจุฬารัตน์ 3 อินเตอร์)  แบ่งปันไปยัง facebook

พญ.อรวรรยา ยิ้มละมัย

คลินิกผิวหนังและความงาม Chularat Renoir

Doctor Profile
Specialty เวชศาสตร์ชะลอวัยและฟื้นฟูสุขภาพ
Sub-Specialty

การศึกษา

  • แพทยศาสตร์บัณฑิต คณะแพทยศาสตร์ โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล เมื่อปี พ.ศ. 2555

วุฒิบัตร

  • วุฒิบัตรสาขาเวชศาสตร์ครอบครัว เมื่อปี พ.ศ. 2558
  • American Board of Antiaging and Regenerative Medicine 2013
  • Diploma in Dermatology and Dermatosurgery สถาบันโรคผิวหนัง2016

ตารางออกตรวจสาขาโรงพยาบาลจุฬารัตน์ 3 อินเตอร์

DateTimeNote
วันพุธ10:00 - 19:00 น.
หมายเหตุ : ตารางการออกตรวจของแพทย์อาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ ทั้งนี้ควรสอบถามข้อมูลหรือนัดพบแพทย์ เพื่อความสะดวกในการรับบริการค่ะ สามารถนัดหมายแพทย์ได้ที่ โรงพยาบาลจุฬารัตน์ 3 อินเตอร์ โทร 02-033-2900

พญ.ชุติกา ศรีสุทธิยากร

ตจวิทยา

พญ.สิริพรรณ ลาภสมบูรณ์ศิริ

ตจวิทยา

พญ.ตะวันวนิดา โรจนธัญกุล

เวชปฎิบัติทั่วไปและคีเลชั่นบำบัด

นพ.พัลลภ จักรวิทย์ธำรง

ตจวิทยา

พญ.ประพาฬพิชญ์ วงษ์วิจารณ์

แพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านผิวหนัง

พญ.อรวรรยา ยิ้มละมัย

เวชศาสตร์ชะลอวัยและฟื้นฟูสุขภาพ