พญ.ณัฐนันท์ บุญทัศโร

 หน้าแรก
» ค้นหาแพทย์ » พญ.ณัฐนันท์ บุญทัศโร  แบ่งปันไปยัง facebook

พญ.ณัฐนันท์ บุญทัศโร

Chularat 3 MRI

Doctor Profile
Specialty รังสีวิทยาวินิจฉัย
Sub-Specialty

จบการศึกษาแพทย์ศาสตร์
      2549-2555: แพทยศาสตรบัณฑิต คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล

การศึกษาหลังปริญญา
      2558-2561: รังสีวินิจฉัย คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล

ตารางออกตรวจ

DateTimeNote
วันจันทร์07:30 - 15:30 น.
วันอังคาร07:30 - 16:30 น.
วันพุธ12:00 - 19:00 น.
วันพฤหัสบดี07:30 - 16:00 น.
วันศุกร์07:30 - 16:30 น.
หมายเหตุ : ตารางการออกตรวจของแพทย์อาจมีการเปลี่ยนแปลงได้

พญ.จีรนันท์ สัลเลขนันท์

รังสีวิทยา

นพ.ชนภัทร วังกังวาน

รังสีวิทยา
อนุสาขารังสีร่วมรักษาของลำตัว

พญ.ณัฐนันท์ บุญทัศโร

รังสีวิทยาวินิจฉัย

พญ.ศิวิพรรณ ช่างทำ

รังสีแพทย์ MRI

พญ.อณัศยา ชัยสวัสดิ์

รังสีแพทย์ MRI

พญ.พิกุล ชัยจิตวณิชกุล

รังสีแพทย์ MRI

นพ.เมธัส ไทยอุทิศ

รังสีแพทย์ MRI

นพ.ชนน งามสมบัติ

รังสีแพทย์ MRI

พญ.สลิตา อังกุระวรานนท์

รังสีแพทย์ MRI