พญ.รวินท์ ปัทมสิงห์ ณ อยุธยา

 หน้าแรก
» ค้นหาแพทย์ » พญ.รวินท์ ปัทมสิงห์ ณ อยุธยา  แบ่งปันไปยัง facebook

พญ.รวินท์ ปัทมสิงห์ ณ อยุธยา

ศูนย์อาชีวเวชศาสตร์

Doctor Profile
Specialty เวชศาสตร์ป้องกัน สาธารณสุขศาสตร์
Sub-Specialty

ตารางออกตรวจ

DateTimeNote
วันจันทร์08:00 - 17:00 น.
วันอังคาร08:00 - 17:00 น.
วันพฤหัสบดี08:00 - 17:00 น.
หมายเหตุ : ตารางการออกตรวจของแพทย์อาจมีการเปลี่ยนแปลงได้

พญ.รุ่งอรุณ สันทัดกลการ

อายุรศาสตร์ทั่วไป

นพ.กฤษณ์ พลัสสินทร์

เวชปฏิบัติทั่วไป

พญ.รวินท์ ปัทมสิงห์ ณ อยุธยา

เวชศาสตร์ป้องกัน สาธารณสุขศาสตร์

พญ.นิตยา ศรีสุราษฎร์

เวชปฏิบัติทั่วไป

พญ.ภิรญา ใจดีเจริญ

อาชีวเวชศาสตร์