นพ.วรุตม์ ทองใบ

 หน้าแรก
» ค้นหาแพทย์ » นพ.วรุตม์ ทองใบ  แบ่งปันไปยัง facebook

นพ.วรุตม์ ทองใบ

ศูนย์กุมารเวช

Doctor Profile
Specialty กุมารเวชศาสตร์
Sub-Specialty อนุสาขากุมารเวชศาสตร์โรคภูมิแพ้และภูมิคุ้มกัน

Education

2001-2007 : Doctor of Medicine Degree, Faculty of Medicine, Prince of        

SongklaUniversity , Songkla, Thailand

2007-2011 : Thai Board of Pedriatric, Prapokklao Chantaburi Hospital, Chantaburi,

Thailand  

2011-2013 : Thai Board of Pediatric Allergy and Immunology, Queen Sirikit National

Institute of Child Health, Bangkok, Thailand

 

Medical license
Medical license of Thailand, License#35871

 

Work experience

2007-2008  : Physician at Prapokklao Chantaburi Hospital, Chantaburi, Thailand

2008-2011  : Pediatrics resident at Department of pediatrics, Prapokklao Chantaburi Hospital, Chantaburi, Thailand

2011-2013  : Fellow in training Pediatric Allergy and Immunology, Queen Sirikit 

National Institute of Child Health, Bangkok, Thailand

2017-2015  : Pediatric allergist and immunologist. Phyathai Nawamin hospital

2015-present : Pediatric allergist and immunologist, Vibharam hospital

 

Research Experience

2008-2010 : Investigator : Acute Poststreptococcal Glomerulonephritis in children

         at Prapokklao Hospital Undersupervision of Doctor Siriluck

         Wongchaisuriya Department of pediatrics, Prapokklao Chantaburi

         Hospital, Chantaburi, Thailand

2010-2012 : Investigator : A study of Vitamin D levels in children with asthmatic

exacerbation at Queen Sirikit National Institute of Child Health

Undersupervision of Professor of Pediatrics Mukda Vangveerayong

Extracurricular activities

Debate between faculty

Mahidol volunteer camp

 

Award

Grant scholarship AAAAI 2012

 

Skills

Medical professional specialized allergy and immunology

Research appraisal

Computer skill

Social media and content marketing

ตารางออกตรวจ

DateTimeNote
วันพุธ16:00 - 19:00 น.
หมายเหตุ : ตารางการออกตรวจของแพทย์อาจมีการเปลี่ยนแปลงได้

พญ.อัญมณี เชื้อเหล่าวานิช

กุมารเวชศาสตร์
อนุสาขากุมารเวชศาสตร์ทารกแรกเกิดและปริกำเนิด

นพ.เจริญ เดโชธนวัฒน์

กุมารเวชศาสตร์

พญ.ปิยนุช ธนชยานนท์

กุมารเวชศาสตร์
อนุสาขากุมารเวชศาสตร์พัฒนาการและพฤติกรรม

นพ.วรุตม์ ทองใบ

กุมารเวชศาสตร์
อนุสาขากุมารเวชศาสตร์โรคภูมิแพ้และภูมิคุ้มกัน

นพ.บุญเลิศ ศักดิ์ชัยนานนท์

กุมารเวชศาสตร์

พญ.สุชาดา กิติศักดิ์รณกรณ์

กุมารเวชศาสตร์