นพ.เมธัส เกตุวงศ์

 หน้าแรก
» ค้นหาแพทย์ » นพ.เมธัส เกตุวงศ์  แบ่งปันไปยัง facebook

นพ.เมธัส เกตุวงศ์

ศูนย์หัวใจและหลอดเลือด

Doctor Profile
Specialty ศัลยศาสตร์โรคหัวใจและทรวงอก
Sub-Specialty

ตำแหน่ง : ศัลยแพทย์หัวใจ หลอดเลือด และทรวงอก

รายละเอียด : จบการศึกษา

  1. แพทยศาสตร์บัณฑิต เกียรตินิยมอันดับ 1 2004-2010 Faculty of Medicine, Chiang Mai University
  2. แพทย์ฝึกหัด 2010-2011 Maharaj Nakorn Chiang Mai Hospital, Chiang Mai University
  3. แพทย์ฝึกหัดเฉพาะทางศัลยกรรมหัวใจ หลอดเลือด และทรวงอก 2011-2016 Maharaj Nakorn Chiang Mai Hospital, Chiang Mai University

ตารางออกตรวจ

DateTimeNote
วันจันทร์09:00 - 12:00 น.
หมายเหตุ : ตารางการออกตรวจของแพทย์อาจมีการเปลี่ยนแปลงได้

นพ.พิชิต ดวงเฉลิมวงศ์

อายุรศาสตร์โรคหัวใจ
อนุสาขาหัตถการปฏิบัติรักษาโรคหัวใจและหลอดเลือด

พญ.ศรีกรรัตน์ ปัญญารัตนกุล

อายุรศาสตร์โรคหัวใจ
อนุสาขาหัตถการปฏิบัติรักษาโรคหัวใจและหลอดเลือด

นพ.ธนิต เจริญกิจธนกุล

อายุรศาสตร์โรคหัวใจ
อนุสาขาหัตถการปฏิบัติรักษาโรคหัวใจและหลอดเลือด

นพ.นำชัย นำเกียรติสกุล

อายุรศาสตร์โรคหัวใจ
อนุสาขาหัตถการปฏิบัติรักษาโรคหัวใจและหลอดเลือด

นพ.สันติชัย กาลเนาวกุล

ศัลยศาสตร์โรคหัวใจและทรวงอก

นพ.นรวัฒน์ ปัญญานุวัฒน์

ศัลยศาสตร์โรคหัวใจและทรวงอก

พญ.ชินาภา จรูญวิกานต์

อายุรศาสตร์
อนุสาขาอายุรศาสตร์โรคหัวใจ

นพ.ยุทธชัย มาตระกูล

อายุรศาสตร์โรคหัวใจ
อนุสาขาอายุรแพทย์โรคหัวใจเต้นผิดจังหวะ

นพ.ปกรณ์ เมธรุจภานนท์

อายุรศาสตร์
อนุสาขาอายุรศาสตร์โรคหัวใจ

นพ.เมธัส เกตุวงศ์

ศัลยศาสตร์โรคหัวใจและทรวงอก