นพ.กฤษณ์ พลัสสินทร์

 หน้าแรก
» ค้นหาแพทย์ » นพ.กฤษณ์ พลัสสินทร์  แบ่งปันไปยัง facebook

นพ.กฤษณ์ พลัสสินทร์

ศูนย์ตรวจสุขภาพครบวงจร

Doctor Profile
Specialty เวชปฏิบัติทั่วไป
Sub-Specialty

ตารางออกตรวจ

DateTimeNote
วันจันทร์08:00 - 17:00 น.
วันอังคาร08:00 - 17:00 น.
วันพุธ08:00 - 17:00 น.
วันพฤหัสบดี08:00 - 17:00 น.
วันศุกร์08:00 - 17:00 น.
หมายเหตุ : ตารางการออกตรวจของแพทย์อาจมีการเปลี่ยนแปลงได้

พญ.รุ่งอรุณ สันทัดกลการ

อายุรศาสตร์ทั่วไป

นพ.กฤษณ์ พลัสสินทร์

เวชปฏิบัติทั่วไป

พญ.รวินท์ ปัทมสิงห์ ณ อยุธยา

เวชศาสตร์ป้องกัน สาธารณสุขศาสตร์

พญ.นิตยา ศรีสุราษฎร์

เวชปฏิบัติทั่วไป

พญ.ภิรญา ใจดีเจริญ

อาชีวเวชศาสตร์

นพ.เดช ณัฐธัมม์

เวชปฏิบัติทั่วไป