นพ.เดช ณัฐธัมม์

 หน้าแรก
» ค้นหาแพทย์ » นพ.เดช ณัฐธัมม์  แบ่งปันไปยัง facebook
Doctor Profile
Specialty เวชปฏิบัติทั่วไป
Sub-Specialty

แพทยศาสตร์บัณฑิต ม.มหิดล พ.ศ.2555

ตารางออกตรวจ

DateTimeNote
วันจันทร์06:00 - 20:00 น.
วันอังคาร06:00 - 20:00 น.
วันพุธ06:00 - 20:00 น.
วันพฤหัสบดี06:00 - 20:00 น.
วันศุกร์06:00 - 20:00 น.
หมายเหตุ : ตารางการออกตรวจของแพทย์อาจมีการเปลี่ยนแปลงได้