นพ.พิชิต วีระวุฒิพล (โรงพยาบาลจุฬารัตน์ 3 อินเตอร์)

 หน้าแรก
» ค้นหาแพทย์ » นพ.พิชิต วีระวุฒิพล (โรงพยาบาลจุฬารัตน์ 3 อินเตอร์)  แบ่งปันไปยัง facebook

นพ.พิชิต วีระวุฒิพล

ศูนย์ระบบทางเดินปัสสาวะ

Doctor Profile
Specialty ศัลยศาสตร์ยูโรวิทยา
Sub-Specialty

ตำแหน่ง: ศัลยแพทย์ระบบทางเดินปัสสาวะ

จบการศึกษาแพทย์ศาสตร์
          คณะแพทย์ศาสตร์จุฬา ปี 2539-2544

การศึกษาหลังปริญญา
          โรงพยาบาลชลบุรี, โรงพยาบาลศิริราช

แพทย์ฝึกหัด
          โรงพยาบาลชลบุรี ปี 2545

แพทย์ประจำบ้าน
         ศัลยศาสตร์ทั่วไป โรงพยาบาลชลบุรี ปี2546-2549

การฝึกหัดแพทย์เฉพาะทาง
        ศัลยศาสตร์ยูโร โรงพยาบาลศิริราช ปี 2550-2552

ตารางออกตรวจสาขาโรงพยาบาลจุฬารัตน์ 3 อินเตอร์

DateTimeNote
วันเสาร์08:00 - 12:00 น.
หมายเหตุ : ตารางการออกตรวจของแพทย์อาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ ทั้งนี้ควรสอบถามข้อมูลหรือนัดพบแพทย์ เพื่อความสะดวกในการรับบริการค่ะ สามารถนัดหมายแพทย์ได้ที่ โรงพยาบาลจุฬารัตน์ 3 อินเตอร์ โทร 02-033-2900

นพ.วิรุณ โทณะวณิก

รังสีรักษาและมะเร็งวิทยา

นพ.พิชิต วีระวุฒิพล

ศัลยศาสตร์ยูโรวิทยา

พญ.ศศิญา เกิดกล้า

ศัลยศาสตร์ยูโรวิทยา

นพ.พิมพ์พล หงษ์ทอง

ศัลยศาสตร์ยูโรวิทยา

นพ.ปิยวัฒน์ ตันธนาธิป

ศัลยศาสตร์ยูโรวิทยา