นพ.พลเดช วิชาจารย์

 หน้าแรก
» ค้นหาแพทย์ » นพ.พลเดช วิชาจารย์  แบ่งปันไปยัง facebook

นพ.พลเดช วิชาจารย์

ศูนย์ศัลยกรรม

Doctor Profile
Specialty ศัลยศาสตร์
Sub-Specialty

ตำแหน่ง: ศัลยแพทย์ทั่วไป 

รายละเอียด
   จบการศึกษาแพทย์ศาสตร์   :   จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
   การฝึกหัดแพทย์เฉพาะทาง :   ศัลยศาสตร์ทั่วไป
                                           ศัลยศาสตร์ผ่าตัดแผลเล็กผ่านกล้อง
    
วุฒิบัตร    
    ศัลยศาสตร์ทั่วไป ราชวิทยาลัยแพทย์แห่งประเทศไทย
    ศัลยศาสตร์ผ่าตัดแผลเล็กผ่านกล้องส่อง
   
เกียรตินิยมและรางวัล    
    รางวัลชมเชย American collage of surgery basic scince research
    งานประชุมราชวิทยาลัยศัลยแพทย์แห่งประเทศไทย 2557

ตารางออกตรวจ

DateTimeNote
วันเสาร์10:00 - 14:00 น.
หมายเหตุ : ตารางการออกตรวจของแพทย์อาจมีการเปลี่ยนแปลงได้

พญ.ขวัญนรา เกตุวงศ์

ศัลยศาสตร์
อนุสาขาศัลยกรรมผ่าตัดผ่านกล้อง

พญ.ธัญลักษณ์ ศรีบูระเดช

ศัลยศาสตร์

นพ.บุญศักดิ์ อิสาสะวิน

ศัลยศาสตร์

นพ.ศุภชัย วณิชชากรกุล

ศัลยศาสตร์

นพ.พลเดช วิชาจารย์

ศัลยศาสตร์