พญ.ปนัดดา บรรยงวิจัย

 หน้าแรก
» ค้นหาแพทย์ » พญ.ปนัดดา บรรยงวิจัย  แบ่งปันไปยัง facebook

พญ.ปนัดดา บรรยงวิจัย

ศูนย์สูติ - นรีเวช

Doctor Profile
Specialty สูติศาสตร์-นรีเวชวิทยา
Sub-Specialty

ตำแหน่ง: สูติ-นรีแพทย์

จบการศึกษาแพทย์ศาสตร์         
         พ.ศ.2547 แพทย์ศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

แพทย์ประจำบ้าน                   
         พ.ศ.2550-2553 แพทย์ประจำบ้านสาขาสูติ-นรีเวช จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

การฝึกหัดแพทย์เฉพาะทาง       
        พ.ศ.2553 แพทย์เฉพาะทางสูติ-นรีเวช   

วุฒิบัตร  
      วุฒิบัตรแพทย์เฉพาะทางสูติ-นรีเวช

ตารางออกตรวจ

DateTimeNote
วันพุธ10:00 - 17:00 น.
วันพฤหัสบดี09:00 - 17:00 น.
วันศุกร์13:00 - 17:00 น.
วันเสาร์09:00 - 19:00 น.
หมายเหตุ : ตารางการออกตรวจของแพทย์อาจมีการเปลี่ยนแปลงได้

นพ.ชัยสิทธิ์ จริยะพร

สูติศาสตร์-นรีเวชวิทยา

พญ.ปนัดดา บรรยงวิจัย

สูติศาสตร์-นรีเวชวิทยา

พญ.ศรัญญา ชาญพานิชกิจโชติ

สูติศาสตร์-นรีเวชวิทยา

นพ.ภานุพงศ์ พันธ์เมธาฤทธิ์

สูติศาสตร์-นรีเวชวิทยา

นพ.ทศพล ตระกูลมุ่งกิจการ

สูติศาสตร์-นรีเวชวิทยา

พญ.สุทธนารัตน์ อภิวันทนา

สูติศาสตร์-นรีเวชวิทยา