()

 หน้าแรก
» ค้นหาแพทย์ » ()  แบ่งปันไปยัง facebook
Doctor Profile
Specialty สูติศาสตร์-นรีเวชวิทยา
Sub-Specialty

ตารางออกตรวจสาขา

DateTimeNote
วันอังคาร17:00 - 20:00 น.
วันพฤหัสบดี17:00 - 20:00 น.
หมายเหตุ : ตารางการออกตรวจของแพทย์อาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ ทั้งนี้ควรสอบถามข้อมูลหรือนัดพบแพทย์ เพื่อความสะดวกในการรับบริการค่ะ สามารถนัดหมายแพทย์ได้ที่ โทร

นพ.ชัยสิทธิ์ จริยะพร

สูติศาสตร์-นรีเวชวิทยา

พญ.ปนัดดา บรรยงวิจัย

สูติศาสตร์-นรีเวชวิทยา

นพ.ภานุพงศ์ พันธ์เมธาฤทธิ์

สูติศาสตร์-นรีเวชวิทยา

พญ.ธัญสิตา ชินกังสตาร

สูติศาสตร์-นรีเวชวิทยา