นพ.ปิยะวัฒน์ คัจฉวารี

 หน้าแรก
» ค้นหาแพทย์ » นพ.ปิยะวัฒน์ คัจฉวารี  แบ่งปันไปยัง facebook

นพ.ปิยะวัฒน์ คัจฉวารี

คลินิกอายุรกรรมโรคไต

Doctor Profile
Specialty อายุรศาสตร์
Sub-Specialty อนุสาขาอายุรศาสตร์โรคไต

ตำแหน่ง: อายุรแพทย์โรคไต

จบการศึกษาแพทย์ศาสตร์         2543 แพทยศาสตรบัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
การศึกษาหลังปริญญา               2551 อนุสาขาอายุรศาสตร์โรคไต แพทยสภา

ตารางออกตรวจ

DateTimeNote
วันจันทร์16:00 - 19:00 น.OPD-I
หมายเหตุ : ตารางการออกตรวจของแพทย์อาจมีการเปลี่ยนแปลงได้

พญ.กมลรัตน์ วัฒนะ

อายุรศาสตร์
อนุสาขาอายุรศาสตร์โรคไต

นพ.ปิยะวัฒน์ คัจฉวารี

อายุรศาสตร์
อนุสาขาอายุรศาสตร์โรคไต