Shockwave Therapy

 Home
» Clinics and Specialized Centers » Shockwave Therapy  แบ่งปันไปยัง facebook
พบมากในผู้ชายอายุตั้งแต่ 40 ปีขึ้นไปที่มีปัญหาเกี่ยวกับระบบหลอดเลือด เบาหวานและโรคหัวใจร่วมด้วย ซึ่งส่วนใหญ่เมื่อเกิดปัญหาแล้วมักไม่กล้าพบแพทย์เพราะเขินอาย บางรายปล่อยไว้กระทั่งปัญหารุนแรงจนเสื่อมสมรรถภาพทางเพศ หมดความมั่นใจในตัวเอง เกิดความกังวลใจ ซึมเศร้า รู้สึกเครียดและรบกวนคุณภาพชีวิตคู่เป็นอย่างมาก อาการจะเริ่มจากอวัยวะเพศชายไม่สามารถแข็งตัวหรือแข็งไม่เต็มที่ จนทำให้เกิดความพอใจในขณะปฏิบัติกิจทางเพศได้จาก 3-4 ครั้งจนกระทั้งไม่สามารถทำภารกิจจนเสร็จได้ ภาวะหย่อนสมรรถภาพทางเพศมีหลายระยะ - ระยะที่ 4 เป็นระยะเหมือนคนปกติไม่ต้องรักษาอะไร - ระยะที่ 3 สามารถแข็งตัวได้บ้างแต่อ่อนกว่าระยะที่4 ยังพอสอดใส่ได้ แต่พบว่า ระยะนี้เริ่มมีปัญหาแล้ว หาปล่อยทิ้งไว้ก็จะมีปัญหาตามมา - ระยะที่ 2 สามารถแข็งตัวแต่ไม่สามารถสอดใส่ได้ - ระยะที่ 1 ไม่สามารถแข็งตัวนิ่ม เรียกว่า "อ่อนปวกเปียก" เลย
ส่วนใหญ่เกิดจากผนังหลอดเลือดแดงบริเวณอวัยวะเพศมีการหนาและแข็งตัวขึ้น ทำให้การไหลเวียนเลือดในหลอดเลือดต่างๆ เป็นไปได้ไม่เต็มที่ ปัจจัยเสี่ยงที่สำคัญของภาวะหย่อนสมรรถภาพทางเพศมาจากหลายสาเหตุ เช่น โรคความดันโลหิตสูง โรคเบาหวาน ภาวะไขมันในเลือดสูง การสูบบุหรี และโรคอ้วน
รักษาและให้คำแนะนำแก่ผู้ป่วยเพศชายที่มีปัญหาหย่อนสมรรถภาพทางเพศ (Erectile Dysfunction, ED) อย่างเป็นระบบและมาตรฐานโดยแพทย์ผู้เชียวชาญเฉพาะทาง ได้แก่ - การรักษาด้วยยาฮอร์โมน ยากินหรือยาฉีดเพิ่มขยายหลอดเลือดของอวัยวะเพศ - การฉีดยาขยายหลอดเลือดเข้าที่แกนอวัยวะเพศ การใช้อุปกรณ์สูญญากาศ - การรักษาด้วยคลื่นกระแทก(Shock Wave) - การผ่าตัดใส่แกนองคชาตเทียม
Shockwave Therapy หรือการใช้คลื่นแม่เหล็กไฟฟ้ามารักษาผู้ชายที่มีปัญหาอวัยวะเพศไม่แข็งตัว คลื่นเสียงที่ยิงเข้าไปบริเวณอวัยวะเพศตามจุดที่กำหนดไว้ทำให้มีการไหลเวียนของเลือดดีขึ้น โดยรพ.จุฬารัตน์ 3 อินเตอร์ ใช้เครื่อง Shockwave ARIES (Application to Restore and Improve using Extracorporeal Shockwaves) ของบริษัท Dornier Med Tech ประเทศเยอรมนี ซึ่งใช้ความรู้ทางวิทยาศาสตร์และงานวิจัยทางการแพทย์มาพัฒนากว่า 3 ทศวรรษจนเป็นที่ยอมรับในระดับสากล หลักการการทำงานของเครื่องARIES จะส่งคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าผ่านด้ามจับ Shockwave Emitter โดยใช้ Smart Focus Technology ซึ่งเป็นนวัตกรรมในการควบคุมระดับพลังงานและความถี่ของคลื่น Shockwave ให้ตรงไปยังเนื้อเยื่อที่เป็นเป้าหมายในการรักษาได้ โดยจะส่งผ่านคลื่นจากระดับผิวลงสู่ระดับลึกไปยังเนื้อเยื่อและกล้ามเนื้อบริเวณอวัยวะเพศได้ เป็นเทคโนโลยีที่มีประสิทธิภาพสูงสามารถใช้กับผู้ป่วยที่มารักษามีปัญหาการแข็งตัวของอวัยวะเพศ สร้างความมั่นใจและแก้ปัญหาชีวิตในครอบครัวได้เป็นอย่างดี ระยะเวลาในการทำต่อครั้งประมาณ 15-20 นาที/สัปดาห์ โดยทำ 5 -10 ครั้งหรือสัปดาห์ละครั้ง นาน 5-10 สัปดาห์ สามารถทำให้เกิดการสร้างหลอดเลือดใหม่(Angiogenesis) และเพิ่มการไหลเวียนของเลือดบริเวณอวัยวะเพศ ซึ่งมีผลทำให้การแข็งตัวของอวัยวะเพศดีขึ้นจากการกระตุ้นหลอดเลือดที่มีอยู่แล้ว
1 คอร์ส 5 ทรีทเมนท์ 5 สัปดาห์ ราคาพิเศษ 50,000฿ (ปกติ 75,000.฿)* เฉพาะคนไทย
คลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า(Shock Wave) รักษาโรคหย่อนสมรรถภาพทางเพศ/หรือโรค ED

คลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า(Shock Wave) รักษาโรคหย่อนสมรรถภาพทางเพศ/หรือโรค ED


การหย่อนสมรรถภาพทางเพศ(Erectile Dysfunction)

การหย่อนสมรรถภาพทางเพศ(Erectile Dysfunction)


Q : แกนองคชาตเทียมมีกี่ชนิด?

 A : แบ่งเป็น 2 ชนิด ดังนี้
1.ชนิดแกนแข็งชิ้นเดียว (non hydraulic)
2.ชนิดแกน 2 ชิ้น (hydraulic penile prosthesis)

Q : การรักษาด้วยคลื่นกระแทก (Shockwave Therapy)?

 A : การใช้คลื่นแม่เหล็กไฟฟ้ามารักษาผู้ชายที่มีปัญหาอวัยวะเพศไม่แข็งตัว คลื่นเสียงที่ยิงเข้าไปบริเวณอวัยวะเพศตามจุดที่กำหนดไว้ทำให้มีการไหลเวียนของเลือดดีขึ้น ช่วยเพิ่มความมั่นใจและความสุขในการใช้ชีวิต

Q : การรักษาภาวะหย่อนสมรรถภาพทางเพศมีอะไรบ้าง?

 A : 1. การรักษาด้วยยาฮอร์โมน ยากินหรือยาฉีดเพิ่มขยายหลอดเลือดของอวัยวะเพศ
2. การฉีดยาขยายหลอดเลือดเข้าที่แกนอวัยวะเพศ การใช้อุปกรณ์สูญญากาศ
3. การรักษาด้วยคลื่นกระแทก(Shock Wave)
4. การผ่าตัดใส่แกนองคชาตเทียม

Q : ภาวะหย่อนสมรรถภาพทางเพศมีกี่ระยะ?

 A : มี 4 ระยะ ดังนี้
ระยะที่ 4 เป็นระยะเหมือนคนปกติไม่ต้องรักษาอะไร
ระยะที่ 3 สามารถแข็งตัวได้บ้างแต่อ่อนกว่าระยะที่4 ยังพอสอดใส่ได้
แต่พบว่า ระยะนี้เริ่มมีปัญหาแล้ว หาปล่อยทิ้งไว้ก็จะมีปัญหาตามมา
ระยะที่ 2 สามารถแข็งตัวแต่ไม่สามารถสอดใส่ได้
ระยะที่ 1 ไม่สามารถแข็งตัวนิ่ม เรียกว่า "อ่อนปวกเปียก" เลย

Q : การหย่อนสมรรถภาพทางเพศคืออะไร?

 A : ภาวะที่อวัยวะเพศชายไม่สามารถแข็งตัวได้สมบูรณ์ในระหว่างการมีเพศสัมพันธ์
ชื่อ-นามสกุล**
อายุ**
เบอร์โทรศัพท์**
อีเมล
รายละเอียดการเจ็บป่วย / อาการที่ต้องการปรึกษาแพทย์ **
ประวัติการเจ็บป่วยและการรักษาทางการแพทย์ (ถ้ามี) :
วันที่สะดวกให้ติดต่อกลับ
เวลาที่สะดวก

 ช่วงเช้า  ช่วงบ่าย

โค้ด**