Occupational Health Check Up Center

 Home
» Clinics and Specialized Centers » Occupational Health Check Up Center  แบ่งปันไปยัง facebook

โบรชัวร์ Occupational Health Check Up Center

1.การสำรวจโรงงาน Walk through Survey โดยแพทย์อาชีวเวชศาสตร์เพื่อประเมินความเสี่ยงและออกแบบการตรวจสุขภาพทั้งสุขภาพรายบุคคลและสุขภาพตามปัจจัยเสี่ยง

2.ให้บริการตรวจสุขภาพโดยทีมบุคคลากรทางการแพทย์ที่มีประสบการณ์และผ่านการอบรมด้านอาชีวเวชศาสตร์

3.เครื่องมือและอุปกรณ์ทางด้านอาชีวเวชศาสตร์มีคุณภาพสูงและทันสมัย

3.1 รถ X-Ray ระบบ Digital

3.2 รถตรวจการได้ยิน

3.3 เครื่องตรวจสมรรถภาพปอด

3.4 เครื่องตรวจสายตาอาชีวอนามัย

3.5 เครื่องตรวจสมรรถภาพกล้ามเนื้อ

3.6 เครื่องตรวจมวลกระดูก 

ตรวจสุขภาพ

4.ห้องปฎิบัติการได้มาตรฐาน LA

5.เครื่องตรวจสารบ่งชี้ โลหะหนัก และสารเคมีในร่างกาย

6.ระบบการลงทะเบียนใช้ระบบบาร์โค๊ด เพื่อความรวดเร็ว ถูกต้องแม่นยำ 

ตรวจสุขภาพ

อุตสาหกรรมยานยนต์

อุตสาหกรรมเครื่องจักรโลหะ พลาสติก

ธุรกิจอาหาร / เครื่องดื่ม / ยา

ธุรกิจบริการ

เครื่องใช้ไฟฟ้า / อิเลคทรอนิกส์

ธุรกิจอื่นๆ

  • คุณสิริรัตน์ เบอร์ 085-1112091
  • คุณวาสนา เบอร์ 086-3790239
  • คุณศรัณยา เบอร์ 085-9110520
  • คุณอิสราภรณ์ เบอร์ 085-1112093
  • คุณลัดดาวรรณ เบอร์ 086-3790240
  • คุณสุรภา เบอร์ 085-9110522
  • คุณรัตนพร เบอร์ 085-1118297

Email : chularatcheckup@gmail.com Tel. 02-0332900 ต่อ 3332 แฟกซ์ 02-3121473

ตรวจสุขภาพ
facebook

ตรวจสุขภาพ
ID Line : chularat3 
ตรวจสุขภาพ
โทร.‭ 02-0332900 ต่อ 3332‬
การตรวจสมรรถภาพปอด (Pulmonary Function Tests)

การตรวจสมรรถภาพปอด (Pulmonary Function Tests)


การตรวจสมรรถภาพการได้ยินทางอาชีวเวชศาสตร์ ( Audiogram)

การตรวจสมรรถภาพการได้ยินทางอาชีวเวชศาสตร์ ( Audiogram)


สุขภาพกับการทำงานใน “พื้นที่อับอากาศ”

สุขภาพกับการทำงานใน “พื้นที่อับอากาศ”


อาชีวอนามัยคืออะไร?

อาชีวอนามัยคืออะไร?


อาการปวดหลังส่วนล่างจากการทำงาน

อาการปวดหลังส่วนล่างจากการทำงาน


รู้หรือไม่ “วัณโรคปอด” มักเกิดในที่ทำงาน

รู้หรือไม่ “วัณโรคปอด” มักเกิดในที่ทำงาน


โรคผิวหนังอักเสบจากสารก่อการระคาย(Occupational Irritant Contact Dermatitis)

โรคผิวหนังอักเสบจากสารก่อการระคาย(Occupational Irritant Contact Dermatitis)


การเตรียมตัวก่อนตรวจสุขภาพ

การเตรียมตัวก่อนตรวจสุขภาพ


Q : พื้นที่อับอากาศคืออะไร?

 A : สถานที่ทำงานที่มีทางเข้าออกจำกัด มีการระบายอากาศตามธรรมชาติไม่เพียงพอที่จะทำให้อากาศภายในอยู่ในสภาพถูกสุขลักษณะ และปลอดภัยซึ่งอาจเป็นที่สะสมของสารเคมีเป็น พิษ สารไวไฟ รวมทั้งออกซิเจนไม่เพียงพอ เช่นถังน้ำมัน ถังหมัก ไซโล ท่อ ถัง ถ้ำ บ่อ อุโมงค์ เตา ห้องใต้ดิน ภาชนะหรือสิ่งอื่นที่มีลักษณะคล้ายกันนี้

Q : อันตรายจากการปฏิบัติงานในพื้นที่อับอากาศมีอะไรบ้าง?

 A : - การขาดออกซิเจน
- ไฟไหม้เนื่องจากการระเบิดของแก๊สที่ติดไฟได้ ได้แก่ แก๊สในตระกูลมีเทนและแก๊สอื่นๆ
- อันตรายจากการสูดดมแก๊สพิษอื่นๆ เช่น คาร์บอนมอนนอกไซด์ ไฮโดรเจนซัลไฟด์ ไนโตรเจนไดออกไซด์ เป็นต้น
- ประสิทธิภาพของการมองเห็นลดลง เนื่องจากแสงสว่างไม่เพียงพอหรือฝุ่นละออง
- เสียงดัง อาจทำให้การได้ยินไม่ปกติ
- อุณหภูมิสูง
- การหนีออกจากพื้นที่เมื่อเกิดกรณีฉุกเฉินมีอุปสรรค

Q : ผู้ที่แพทย์จะไม่อนุญาตให้ไปทำงานในที่อับอากาศนั้นคือใครบ้าง

 A : ผู้ที่เป็นโรคทางเดินหายใจ โรคกล้ามเนื้อหัวใจขาดเลือด โรคลมชัก หรือโรคอื่นๆเมื่อลงไปในที่อับอากาศอาจขาดอากาศและเป็นอันตรายได้

Q : ใครเป็นผู้ออกใบรับรองแพทย์สำหรับการทำงานในที่อับอากาศ?

 A : ผู้ประกอบวิชาชีพเวชกรรมตามพระราชบัญญัติวิชาชีพเวชกรรม พ.ศ. 2525 หรือแพทย์อาชีวเวชศาสตร์ นั่นเอง
ชื่อ-นามสกุล**
อายุ**
เบอร์โทรศัพท์**
อีเมล
รายละเอียดการเจ็บป่วย / อาการที่ต้องการปรึกษาแพทย์ **
ประวัติการเจ็บป่วยและการรักษาทางการแพทย์ (ถ้ามี) :
วันที่สะดวกให้ติดต่อกลับ
เวลาที่สะดวก

 ช่วงเช้า  ช่วงบ่าย

โค้ด**