ศูนย์จักษุครบวงจร - โรงพยาบาลจุฬารัตน์ 3 อินเตอร์

 หน้าแรก
» คลินิกและศูนย์เฉพาะทาง » ศูนย์จักษุครบวงจร  แบ่งปันไปยัง facebook

ทีมแพทย์ ศูนย์จักษุครบวงจร

พญ.อัญชุรี บุญจรรยา

จักษุวิทยา
จักษุวิทยาตกแต่งและศัลยกรรม

พญ.ผกาภรณ์ ประคองศิลป์

จักษุวิทยา
อนุสาขาจักษุวิทยาโรคต้อหิน

พญ.กนกทิพย์ มันตโชติ

จักษุวิทยา
อนุสาขาจักษุวิทยาด้านกระจกตา

นพ.พลกฤษณ์ สุขะวัชรินทร์

จักษุวิทยา
อนุสาขาจักษุวิทยาโรคจอประสาทตาและน้ำวุ้นตา

นพ.ศิระ อรุณมงคล

จักษุวิทยา
อนุสาขาจักษุวิทยาโรคต้อหิน

นพ.สมบูรณ์ ปัญญากรณ์

จักษุวิทยา
อนุสาขาจักษุประสาท

สอบถามข้อมูลและเข้ารับบริการที่ โรงพยาบาลจุฬารัตน์ 3 อินเตอร์

88/8-9 ถนนเทพารักษ์ กม.14.5 ตำบลบางปลา อำเภอบางพลี จ.สมุทรปราการ 10540
โทรศัพท์ : 02-033-2900

ลงทะเบียน เพื่อรับคำปรึกษาและรับโปรโมชั่นพิเศษ

ชื่อ-นามสกุล**
อายุ**
อีเมล**
เบอร์โทรศัพท์**
สถานะปัจจุบันของท่าน

 ใส่แว่นตา

 ใส่คอนแทคเลนส์

ค่าสายตาเอียง
ค่าสายตาสั้น ยาว
โค้ด**