จากใจผู้ใช้บริการ คุณ ธีรัชพจน์ บุญยศานติ เข้ารับการรักษา ผ่าตัดเส้นเลือดหัวใจตีบ - โรงพยาบาลจุฬารัตน์ 3 อินเตอร์

 หน้าแรก
» จากใจผู้ใช้บริการ » จากใจผู้ใช้บริการ คุณ ธีรัชพจน์ บุญยศานติ เข้ารับการรักษา ผ่าตัดเส้นเลือดหัวใจตีบ แบ่งปันไปยัง facebook

สอบถามข้อมูลและเข้ารับบริการที่ โรงพยาบาลจุฬารัตน์ 3 อินเตอร์

88/8-9 ถนนเทพารักษ์ กม.14.5 ตำบลบางปลา อำเภอบางพลี จ.สมุทรปราการ 10540
โทรศัพท์ : 02-033-2900