การปฏิบัติตัวขณะทำการผ่าตัดต้อกระจก

 Home
» การเตรียมตัวก่อนการรักษา » การปฏิบัติตัวขณะทำการผ่าตัดต้อกระจก แบ่งปันไปยัง facebook
การปฏิบัติตัวขณะทำการผ่าตัดต้อกระจก

     1. แพทย์จะทำการฉีดยาชาเฉพาะบริเวณที่ผ่าตัด โดยผู้ป่วยควรทำตามที่แพทย์สั่ง
     2. ผู้ป่วยที่เข้ารับการผ่าตัดต้อกระจก ควรทำตัวให้สบาย ไม่ต้องเกร็ง ควรนอนนิ่งๆ ห้ามขยับตัวไปมาเพราะอาจทำให้ส่งผลต่อดวงตา
      3. หากผู้ป่วยมีอาการ ไอ จาม ต้องแจ้งให้แพทย์ทราบ เพราะแพทย์จะได้นำเครื่องมือที่ทำการผ่าตัดต้อกระจกออกจากดวงตาก่อน
      4. แพทย์จะทำการผ่าตัด เมื่อผ่าตัดเสร็จเรียบร้อยแล้ว ตาข้างที่ผ่าตัดต้อกระจกนั้นจะปิดตาด้วยผ้าที่สะอาดมี  ฝาครอบตา เพื่อกันกระแทก ผู้ป่วยไม่ควรลืมตา ให้หลับตาข้างที่ทำการผ่าตัดต้อกระจกไว้