การปฏิบัติตน หลังการเจาะเลือด

 Home
» การเตรียมตัวก่อนการรักษา » การปฏิบัติตน หลังการเจาะเลือด แบ่งปันไปยัง facebook
การปฏิบัติตน หลังการเจาะเลือด

     1. ควรกดสำลีบริเวณที่เจาะเลือดสักพักประมาณ 5 นาที เพื่อให้เลือดหยุดไหล

     2. ในกรณีที่ต้องอดอาหารก่อนมาเจาะเลือด ให้รีบทางอาหารเพื่อป้องกันอาการขาดน้ำตาลในเลือดซึ่งอาจ
          มีผลทำให้เกิดอาการ วิงเวียนศีรษะ และเป็นลมได้

    3. ไม่นวดหรือคลึงบริเวณที่เจาะแขน เพราะจะทำให้เส้นเลือดแตกและเป็นลอยช้ำได้

    4. ไม่ควรกังวลกับรอยเขียวช้ำหลังจากการเจาะเลือดที่เกิดขึ้นจะจางหายได้เองภายใน 1-2 สัปดาห์