การเก็บเสมหะส่งตรวจ

 Home
» การเตรียมตัวก่อนการรักษา » การเก็บเสมหะส่งตรวจ แบ่งปันไปยัง facebook
     การเก็บปัสสาวะส่งตรวจ

     1. ทำความสะอาดมือและอวัยวะเพศควรถ่ายปัสสาวะทิ้งในช่วงแรกและเก็บในช่วงกลาง ของการถ่ายปัสสาวะประมาณ 10-15 cc. ทั้งชายและหญิง เพื่อลดการปนเปื้นของปัสสาวะที่ส่งตรวจทางห้องปฏิบัติการ

     2. สุภาพสตรีในระหว่างมีรอบเดือนไม่ควรตรวจปัสสาวะเนื่องจากมีเม็ดเลือดแดงปนเปื้อนทำให้การตรวจทางห้องปฏิบัติการผิดพลาดได้