การปฏิบัติตัวหลังผ่าตัดต้อกระจก

 หน้าแรก
» การเตรียมตัวก่อนการรักษา » การปฏิบัติตัวหลังผ่าตัดต้อกระจก แบ่งปันไปยัง facebook
การปฏิบัติตัวหลังผ่าตัดต้อกระจก

     1.  หลังจากผ่าตัดเสร็จแล้วนั้น แพทย์จะทำการนัดผู้ป่วยที่ผ่าตัดต้อกระจกมาพบแพทย์เพื่อติดตามอาการ ผู้ป่วยที่ทำการผ่าตัดต้อกระจกควรมาตามนัดแพทย์ทุกครั้ง
     2.  ผู้ป่วยที่ทำการผ่าตัดต้อกระจกในวันแรกที่ทำการผ่าตัด ห้ามเปิดผ้าออกจากดวงตาและไม่ควรหยอดยาเอง
     3.  ผู้ป่วยที่ทำการผ่าตัดต้อกระจกนั้น สามารถทำตัวได้ตามปกติ เช่น รับประทานอาหาร เป็นต้น
     4.  ผู้ป่วยที่ทำการผ่าตัดต้อกระจกไม่ควรให้น้ำโดนดวงตา อย่างน้อย 2สัปดาห์ หากจะทำความสะอาดบริเวณใบหน้าหรือ ดวงตา ให้นำผ้าชุบน้ำเช็ดทำความสะอาดแทนการล้างหน้า
    5.  ควรหลีกเลี่ยงการออกไปสัมผัสฝุ่นละออง ฝุ่นควัน
    6.  ในผู้ป่วยบางรายอาจมีอาการเจ็บตา เคืองตา แต่หลังจากผ่าตัดต้อกระจกประมาณ 2 สัปดาห์ อาการเหล่านั้นจะทุเลาลง ทำให้การมองเห็นเริ่มดีขึ้น อย่างไรก็ตามหากมีอาการผิดปกติ เช่น ตาแดง ปวดตา แสบตา หรือมองเห็นไม่ชัด
ให้รีบมาพบแพทย์ที่ทำการผ่าตัดให้ทันที เพราะถ้ามาช้าอาจทำให้เกิดภาวะที่เป็นอันตรายได้