การเก็บอุจจาระส่งตรวจ

 หน้าแรก
» การเตรียมตัวก่อนการรักษา » การเก็บอุจจาระส่งตรวจ แบ่งปันไปยัง facebook
การเก็บอุจาระส่งตรวจ

       1. ขวดที่ใช้เก็บเป็นขวดปากกว้าง มีฝาเกลียว สะอาด และแห้ง ต้องเก็บทันทีหลังจากผู้ป่วยถ่าย
จำนวนประมาณ  1-5 กรัม (ขนาดประมาณหัวแม่มือ)

       2. ควรเก็บส่วนที่ผิดปกติได้แก่ ส่วนที่มีมูก มูกเลือด เหลวหรือมีสีแปลกออกไป เลือกเก็บมาแห่งละนิด
ละหน่อยและนำมาบรรจุใส่ภาชนะเดียวกัน