QLife ศูนย์ชะลอวัยและความงาม ข้อกำหนดการให้บริการเสริมความงาม - โรงพยาบาลจุฬารัตน์ 3 อินเตอร์

 หน้าแรก
» ข่าวสารและกิจกรรม » QLife ศูนย์ชะลอวัยและความงาม ข้อกำหนดการให้บริการเสริมความงาม แบ่งปันไปยัง facebook


เพื่อความสะดวก ความปลอดภัยของผู้รับบริการ และลดความแออัดในพื้นที่ให้บริการ 

แนะนำจองคิวนัดล่วงหน้าก่อนเข้ารับบริการ
ได้ที่ โทร. 02-3121482 ,088-0025384

Line : 0880025384

ทั้งนี้ ตามประกาศของรัฐบาลให้บริการเฉพาะเรือนร่าง งดเว้นบริเวณใบหน้าค่ะ

สอบถามข้อมูลและเข้ารับบริการที่ โรงพยาบาลจุฬารัตน์ 3 อินเตอร์

88/8-9 ถนนเทพารักษ์ กม.14.5 ตำบลบางปลา อำเภอบางพลี จ.สมุทรปราการ 10540
โทรศัพท์ : 02-033-2900