ศูนย์การแพทย์แผนไทย จุฬารัตน์ "งดให้บริการ"ตั้งแต่วันที่ 5 ม.ค. 64 ไปจนกว่าจะมีประกาศจากทาง จ.สมุทรปราการ - โรงพยาบาลจุฬารัตน์ 3 อินเตอร์

 หน้าแรก
» ข่าวสารและกิจกรรม » ศูนย์การแพทย์แผนไทย จุฬารัตน์ "งดให้บริการ"ตั้งแต่วันที่ 5 ม.ค. 64 ไปจนกว่าจะมีประกาศจากทาง จ.สมุทรปราการ แบ่งปันไปยัง facebook

สอบถามข้อมูลและเข้ารับบริการที่ โรงพยาบาลจุฬารัตน์ 3 อินเตอร์

88/8-9 ถนนเทพารักษ์ กม.14.5 ตำบลบางปลา อำเภอบางพลี จ.สมุทรปราการ 10540
โทรศัพท์ : 02-033-2900