ศูนย์ตา สุวรรณภูมิ ( Suvarnabhum Eye Center ) - โรงพยาบาลจุฬารัตน์ 3 อินเตอร์

 หน้าแรก
» ข่าวสารและกิจกรรม » ศูนย์ตา สุวรรณภูมิ ( Suvarnabhum Eye Center ) แบ่งปันไปยัง facebook

ศูนย์ตา สุวรรณภูมิ Suvarnabhum Eye Center

1.การรักษาสายตาด้วย เลสิก (LASIK SURGERY)


2.การผ่าตัดสลายต้อกระจก (Phacoemulsification)

3.การลอกต้อเนื้อ (Pterygium)

4.การรักษาโรคจอประสาทตาด้วยเลเซอร์

5.โรคในตาเด็ก

6.ศัลยกรรมจักษุตกแต่ง

7.การตรวจสุขภาพตา

ติดต่อเรา

 
สอบถามข้อมูลและเข้ารับบริการที่ โรงพยาบาลจุฬารัตน์ 3 อินเตอร์

88/8-9 ถนนเทพารักษ์ กม.14.5 ตำบลบางปลา อำเภอบางพลี จ.สมุทรปราการ 10540
โทรศัพท์ : 02-033-2900