โปรแกรมตรวจสุขภาพหัวใจ SAVE your heart - โรงพยาบาลจุฬารัตน์ 3 อินเตอร์

 หน้าแรก
» โปรโมชั่นและแพ็คเกจ » โปรแกรมตรวจสุขภาพหัวใจ SAVE your heart แบ่งปันไปยัง facebook

โปรแกรมตรวจสุขภาพหัวใจ SAVE your heart
พิเศษเพียง 9,900 บาท (ราคาปกติ 13,500 บาท ) เหมาะสำหรับนักกีฬา ผู้ที่ออกกำลังกาย และผู้ที่มีอายุ 45 ปีขึ้นไป


 

โปรแกรม เลือก

โปรแกรมตรวจสุขภาพหัวใจ SAVE your heart

มีรายการตรวจทั้งสิ้น 5 รายการ ได้แก่
 1.การตรวจหัวใจด้วยคลื่นไฟฟ้า (EKG)
 2.การตรวจหัวใจด้วยคลื่นเสียงความถี่สูง (ECHOCARDIOGRAM)
 3.การตรวจสมรรถภาพหัวใจขณะออกกำลังกาย (EXERCISE STRESS TEST)
 4.การตรวจคราบหินปูนในหลอดเลือดหัวใจ (CALCIUM SCORE CT)
 5.ซักประวัติและตรวจร่างกายโดยอายุรแพทย์หัวใจ

หมายเหตุ
 ราคาดังกล่าวรวมค่าแพทย์ และค่าบริการ
 ราคาดังกล่าวเฉพาะผู้ที่มีสัญชาติไทยเท่านั้น
 สามารถจองและชำระเงินได้ตั้งแต่ วันนี้ - 31 ธันวาคม 2564