ฉีดสีสวนหัวใจ Cathlab - โรงพยาบาลจุฬารัตน์ 3 อินเตอร์

 หน้าแรก
» เทคโนโลยีทางการแพทย์และการเตรียมตัวตรวจ » ฉีดสีสวนหัวใจ Cathlab  แบ่งปันไปยัง facebook

ฉีดสีสวนหัวใจ Cathlab

          โรงพยาบาลจุฬารัตน์ 3 อินเตอร์ มาตรฐาน JCI ตรวจวินิจฉัยหลอดเลือดหัวใจว่า ตีบหรือตันพร้อมทั้งการขยายหลอดเลือดด้วยบอลลูน (Balloon) และขดเลือด (Stent)

          ศูนย์ฉีดสีสวนหัวใจ (Cath Lab Center) โรงพยาบาลจุฬารัตน์ 3 อินเตอร์ (Chularat3 Cathlab Center) เป็นศูนย์ความเป็นเลิศทางการแพทย์ด้านหัวใจและหลอดเลือด (Excellent Center ได้การรับรองมาตรฐานระดับโลก JCI (Joint Commission International) จากสหรัฐอเมริกา เป็นศูนย์ศัลยกรรมหัวใจและหลอดเลือดที่มีห้องสวนหัวใจที่มีอุปกรณ์ทันสมัยพร้อมบริการตลอด 24 ชม.  โดยทีมแพทย์และพยาบาลที่มีความเชี่ยวชาญและมีประสบการณ์ในการฉีดสีและสวนหลอดเลือดหัวใจและดูแลผู้ป่วยมากกว่า 4,000 รายต่อปี

การฉีดสีสวนหัวใจ (Coronary Angiogram - CAG, Percutaneous Coronary Intervention - PCI) คืออะไร

          คือตรวจวินิจฉัยหลอดเลือดหัวใจว่า ตีบหรือตันพร้อมทั้งขยายหลอดเลือดด้วยบอลลูน (Ballon) และขดลวด (Stent) โดยใช้สายสวน ฉีดสีผ่านหลอดเลือดแดงบริเวณขาหนีบหรือข้อมือ โดยใช้ระยะในการทำ 30 -60 นาที

ในกรณีฉุกเฉิน ผู้ป่วยมีภาวะหัวใจขาดเลือดเฉียนพลัน ศูนย์ฉีดสีสวนและขยายหลอดเลือดหัวใจ โรงพยาบาลจุฬารัตน์ 3 อินเตอร์ (Chularat3 Cathlab Center) มีระบบ Fast track พร้อมให้ดูแลอย่างรวมเร็ว เพื่อให้ผู้ป่วยรอดชีวิต

สอบถามข้อมูลและเข้ารับบริการที่ โรงพยาบาลจุฬารัตน์ 3 อินเตอร์

88/8-9 ถนนเทพารักษ์ กม.14.5 ตำบลบางปลา อำเภอบางพลี จ.สมุทรปราการ 10540
โทรศัพท์ : 02-033-2900