พญ.ฉันทกา สุปิยสนธุ์ (โรงพยาบาลจุฬารัตน์ 3 อินเตอร์)

 หน้าแรก
» ค้นหาแพทย์ » พญ.ฉันทกา สุปิยสนธุ์ (โรงพยาบาลจุฬารัตน์ 3 อินเตอร์)  แบ่งปันไปยัง facebook

พญ.ฉันทกา สุปิยสนธุ์

โรงพยาบาลจุฬารัตน์ 3 อินเตอร์

Doctor Profile
Specialty จักษุวิทยา
Sub-Specialty อนุสาขาจักษุวิทยาด้านกระจกตา

จบการศึกษาแพทย์ศาสตร์         คณะแพทยศาสตร์ ศริราชพยาบาล (เกียรตินิยมอันดับ1)
แพทย์ฝึกหัด                            คณะแพทย์ศาสตร์ มหาวิทยาลัยจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย สาขาปรสิตวิทยา
แพทย์ประจำบ้าน                      จักษุวิทยา, โรงพยาบาลศิริราช, 2551 - 2554 
การฝึกหัดแพทย์เฉพาะทาง        กระจกตาและการผ่าตัดแก้ไขสายตาผิดปกติ, โรงพยาบาลรามาธิบดี, 2554 - 2556 
                                               Cornea-External Ocular Disease & Refractive Surgery, Stein Eye Institute UCLA, LA, CA,
                                               ประเทศสหรัฐอเมริกา, 2558 - 2559

สมาชิกสมาคมแพทย์                 ราชวิทยาลัยจักษุแห้งประเทศไทย เป็นคณะกรมการงานวิจัย
                                               ชุมชนกระจกตาแห่งประเทศไทย
                                               CSIG เป็นชมรม Cosnea Surgeny Jategreat Group
                          

หมายเหตุ : ตารางการออกตรวจของแพทย์อาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ ทั้งนี้ควรสอบถามข้อมูลหรือนัดพบแพทย์ เพื่อความสะดวกในการรับบริการค่ะ สามารถนัดหมายแพทย์ได้ที่ โรงพยาบาลจุฬารัตน์ 3 อินเตอร์ โทร 02-033-2900