คำแนะนำสำหรับผู้ป่วยรับการผ่าตัดต้อกระจก

 หน้าแรก
» การเตรียมตัวก่อนการรักษา » คำแนะนำสำหรับผู้ป่วยรับการผ่าตัดต้อกระจก แบ่งปันไปยัง facebook
คำแนะนำสำหรับผู้ป่วยรับการผ่าตัดต้อกระจก
          
         
1. สำหรับผู้ป่วยที่จะเข้ารับการผ่าตัดต้อกระจก แพทย์จะทำการนัดผู้ป่วยเข้ามาซักถามประวัติ และแจ้งทราบถึงข้อมูลเกี่ยว  กับการผ่าตัดต้อกระจกเพื่อให้ผู้ป่วยที่จะเข้ารับการผ่าตัดได้รู้ถึงข้อมูล
        2. ก่อนทำการผ่าตัดให้ผู้ป่วยอาบน้ำให้สะอาด โดยทำความสะอาดบริเวณใบหน้าโดยเฉพาะบริเวณดวงตา เปลือกตาข้างที่จะทำการผ่าตัด ไม่ควรทาครีม ทาแป้งหรือน้ำหอม
        3. ผู้ป่วยที่จะเข้ารับการผ่าตัดหากมีอาการผิดปกติ เช่น ตาแดง แสบตา เจ็บตา มีไข้สูง ความดันโลหิตสูง ควรแจ้งให้แพทย์และพยาบาลทราบ โดยแพทย์จะทำการประเมินความพร้อมของร่างกายว่าสามารถทำการผ่าตัดได้หรือไม่