โรงพยาบาลจุฬารัตน์ 3 อินเตอร์ ได้จัดบริการตรวจคัดกรองโรคหัวใจให้แก่ประชาชน - โรงพยาบาลจุฬารัตน์ 3 อินเตอร์

 หน้าแรก
» ข่าวสารและกิจกรรม » โรงพยาบาลจุฬารัตน์ 3 อินเตอร์ ได้จัดบริการตรวจคัดกรองโรคหัวใจให้แก่ประชาชน แบ่งปันไปยัง facebook

        โรงพยาบาลจุฬารัตน์ 3 อินเตอร์ ได้จัดบริการตรวจคัดกรองโรคหัวใจให้แก่ประชาชนที่อาศัยในพื้นที่ ตำบลบางโฉลง อำเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ และได้รับความร่วมมือจากองค์การบริหารส่วนตำบลบางโฉลง  โดย คุณจำเริญ หลำวรรณะ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบางโฉลง ให้เกียรติกล่าวเปิดงาน เมื่อวันที่ 26 สิงหาคม พ.ศ.2558

สอบถามข้อมูลและเข้ารับบริการที่ โรงพยาบาลจุฬารัตน์ 3 อินเตอร์

88/8-9 ถนนเทพารักษ์ กม.14.5 ตำบลบางปลา อำเภอบางพลี จ.สมุทรปราการ 10540
โทรศัพท์ : 02-033-2900