กิจกรรมตรวจตับสัญจร ครั้งที่ 1 องค์การบริหารส่วนตำบลบางโฉลง - โรงพยาบาลจุฬารัตน์ 3 อินเตอร์

 หน้าแรก
» ข่าวสารและกิจกรรม » กิจกรรมตรวจตับสัญจร ครั้งที่ 1 องค์การบริหารส่วนตำบลบางโฉลง แบ่งปันไปยัง facebook

       กิจกรรมตรวจตับสัญจร ครั้งที่ 1 องค์การบริหารส่วนตำบลบางโฉลง โรงพยาบาลจุฬารัตน์ 3 อินเตอร์ ร่วมกับ มูลนิธิตับแห่งประเทศไทย
จัดกิจกรรมตรวจตับสัญจร ครั้งที่ 1 โดยให้บริการตรวจหาภูมิต้านทานและเชื้อไวรัสตับอักเสบ บี แก่เจ้าหน้าที่องค์การบริหารส่วนตำบลบางโฉลง
เมื่อวันที่ 2 ตุลาคม 2558 ณ ห้องประชุม องค์การบริหารส่วนตำบลบางโฉลง

สอบถามข้อมูลและเข้ารับบริการที่ โรงพยาบาลจุฬารัตน์ 3 อินเตอร์

88/8-9 ถนนเทพารักษ์ กม.14.5 ตำบลบางปลา อำเภอบางพลี จ.สมุทรปราการ 10540
โทรศัพท์ : 02-033-2900