พญ.ธัญสิตา ชินกังสตาร (โรงพยาบาลจุฬารัตน์ 3 อินเตอร์)

 หน้าแรก
» ค้นหาแพทย์ » พญ.ธัญสิตา ชินกังสตาร (โรงพยาบาลจุฬารัตน์ 3 อินเตอร์)  แบ่งปันไปยัง facebook

พญ.ธัญสิตา ชินกังสตาร

ศูนย์สูติ - นรีเวช

Doctor Profile
Specialty สูติศาสตร์-นรีเวชวิทยา
Sub-Specialty

ความเชี่ยวชาญ :  สูติศาสตร์และนรีเวชวิทยา (Obstertrics and Gynaecology)

การศึกษาและวุฒิ

  • แพทยศาสตร์บัณฑิต คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
  • วุฒิบัตรสาขาสูตินรีเวชวิทยา, คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, แพทยสภา            

ผลงานด้านวิชาการ / การฝึกอบรม

  • ประกาศนียบัตรการอบรมการตรวจคลื่นเสียงความถี่สูงทางสูติศาสตร์เบื้องต้น ภาควิชาสูตินรีเวชวิทยา คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
  • ประกาศนียบัตรหน่วยมะเร็งนรีเวช กลุ่มงานสูตินรีเวชศาสตร์ โรงพยาบาลราชวิถี ร่วมกับชมรม In Coolaboration with Thai Society of Coloscopy
  • ประกาศนียบัตรการเข้าร่วมการอบรมการส่องกล้องปากมดลูกด้วยคอลโปสโคปขั้นสูง เรื่อง มุ่งสู่การส่งเสริมการป้องกันมะเร็งปากมดลูก หน่วยมะเร็งนรีเวช กลุ่มงานสูติศาสตร์ โรงพยาบาลราชวิถีร่วมกับชมรม TSCCP สมาคมมะเร็งนรีเวชไทย
  • ประกาศนียบัตรการอบรมแพทย์เฉพาะทางต่อยอดด้านการผ่าตัดส่องกล้องขั้นสูง โรงพยาบาลคุราชิกิ เมดิคอลเซ็นเตอร์ เมืองคุราชิกิ ประเทศญี่ปุ่น

ตารางออกตรวจสาขาโรงพยาบาลจุฬารัตน์ 3 อินเตอร์

DateTimeNote
วันจันทร์14:00 - 20:00 น.
วันอังคาร08:00 - 12:00 น.
วันพฤหัสบดี14:00 - 20:00 น.
วันศุกร์08:00 - 20:00 น.
วันอาทิตย์08:00 - 17:00 น.
หมายเหตุ : ตารางการออกตรวจของแพทย์อาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ ทั้งนี้ควรสอบถามข้อมูลหรือนัดพบแพทย์ เพื่อความสะดวกในการรับบริการค่ะ สามารถนัดหมายแพทย์ได้ที่ โรงพยาบาลจุฬารัตน์ 3 อินเตอร์ โทร 02-033-2900

นพ.ชัยสิทธิ์ จริยะพร

สูติศาสตร์-นรีเวชวิทยา

พญ.ปนัดดา บรรยงวิจัย

สูติศาสตร์-นรีเวชวิทยา

นพ.ภานุพงศ์ พันธ์เมธาฤทธิ์

สูติศาสตร์-นรีเวชวิทยา

พญ.ธัญสิตา ชินกังสตาร

สูติศาสตร์-นรีเวชวิทยา